Příprava feny ke krytí začíná kompletním vyšetřením feny, provedeným nejpozději do 7. dne začátku hárání(při předpokládané normální délce říje asi 21 dní), v ostatních případech první den říje.

Následují další fáze časování říje:

5. až 7. den od začátku říje

vyšetření chování, vyšetření klinické, vaginální a cytologické.

asi 8. až 9. den říje

změna výtoku, chování feny, podle výsledků vyšetření poševního výtěru přidat vyšetření na progesteron

začátek estru - asi 9. až 11. den říje

vyšetření poševního výtěru, vyšetřování hladiny progesteronu. Hladiny progesteronu 1-2 ng/ml jsou uváděny většinou jako shodné s nejvyššími hladinami LH a lze provést hrubý výpočet ovulace (+2 dny) , eventuálně krytí (+4 dny, rozmezí 3-6 dní). Proto je vhodné v tento den zařadit vyšetření LH (luteinizační hormon). Při zjištěné hladině LH > 1 ng/ml (D0) lze provést výpočet optimální doby ke krytí (v D + 3 až D + 5).

vrcholící estrus 12. až 14. den říje

k upřesnění optimální doby ke krytí vedle klinického a cytologického vyšetření je vhodné zopakovat vyšetření na LH a progesteron za 24 hodin po prvním vyšetření. Optimálně by mělo dojít k poklesu hladin LH a ke zvýšení hladin progesteronu. Při nejednoznačném pohybu v hladinách progesteronu a LH je vhodné zařadit za 24 hodin ještě 3. vyšetření hladin progesteronu a LH, které definitivně potvrdí, zda proběhla vina LH a lze očekávat ovulaci.